Sklo je kouzelným materiálem: jeho specifické vlastnosti jsou v mnoha ohledech nenahraditelné, na tom zatím nic nezměnilo toto ani minulé století, mnohdy zvané "dobou plastovou". Tak třeba cinknutí skleničky při přípitku je prostě něčím, nač jiné materiály zůstávají krátké. Nemělo by nás proto překvapit, že sklo bylo v historii využíváno nejen pro své základní charakterové vlastnosti, jakou je třeba propustnost světla, ale i pro svůj zvuk. Skleněné zvonky tvořívaly v době barokní základ hracích soustav dřevěných hodin. Znělý zvuk skla neušel ani vycizelovanému uchu hudebníků a nástroje se skleněnými zvonci dosáhly na konci 18. a počátku 19.století veliké obliby. Nejrozšířenějším byla skleněná harmonika, za jejíhož "vynálezce" bývá považován americký diplomat, přírodovědec a spisovatel Benjamin Franklin. Jeho skleněná harmonika se skládala z různě velkých skleněných talířů s matovaným okrajem, navlečených na dřevěné tyči. Tyč (hřídel) se prostřednictvím pedálu otáčela a zvonce byly rozeznívány prsty hudebníka. Pro zesílení zvuku skla se prsty namáčely do kalafuny nebo do octové vody, která byla v dřevěném žlábku na okraji skříňky. Rozsah nástroje, který měl původně jen oktávu, byl postupně zvětšen až na dvě a půl oktávy a skleněná harmonika u hudebníků a posluchačů získávala na oblibě. Nejlépe znějící skleněné zvonce vyráběly sklárny v okolí Boskovic a skladby speciálně pro skleněnou harmoniku skládal i Mozart a Beethoven. Nástrojů využívajících zvonivý zvuk skla bylo mnohem víc, avšak většina z nich nepřekročila stadium prototypu. Předlohou k jejich vzniku byla hospodská hra na různě naplněné sklenice, která je písemně doložena už v 16. století. 

Chcete vědět proč a jak skleničky hrají, jak je naladit a jaké sklo je vůbec pro hru vhodné? Přijďte v neděli 14. února do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Od 14 do 17 hodin zde proběhne Sklářské kouzlení, kde se toto všechno dovíte a hru na skleničky si můžete sami vyzkoušet. A to je jen jeden z řady zážitků, které pro vás muzeum spolu se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou připravilo.