Vítejte na stránkách muzejní encyklopedie

Vítejte v muzejní encyklopedii! Encyklopedie vznikla na základě mnoha stovek krátkých článků, které byly od roku 2010 publikovány v různých tištěných i internetových médiích. Tyto články pokrývají celou širokou paletu společenskovědních i přírodovědných témat, vždy na základě odborné činnosti zaměstnanců Muzea regionu Valašsko. Články budeme průběžně doplňovat, nyní Vám jich nabízíme již přes 400.

Pokud budete chtít nějaké téma doplnit svým článkem, budeme velmi rádi. Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.


Welcome to our Encyclopaedia! The museum encyclopaedia is based on hundreds of short articles our experts have been publishing in different media since 2010. The articles cover a wide variety of topics in natural and social sciences, all related to the research the museum staff have been doing at the time. We continue to add more articles as we publish them in other media, now we offer to explore more than 400 articles.

If you would like to share your text on any of these topics, we will be happy to publish it. Thank you for feedback.