Mílovými kroky se blíží čas Vánoc a s ním i všudypřítomná vánoční výzdoba, nálada. Také letos chystá zámek Lešná u Valašského Meziříčí výstavu přímo v historických pokojích. Skleněné ozdoby vsetínského výrobního družstva Irisa letos doplní díla paní Ruskové, výtvarnice z Polouvsí u Jeseníku nad Odrou, která se zabývá tvorbou vitráží.

Vitraj či běžnější, avšak méně přesný pojem, vitráž označuje zasklení či prosklenou plochu, která je výtvarně pojatá. Kusy různobarevných skel seskládaných k sobě a spojovaných olověnými pruty hojně využívali architekti zejména gotických staveb, aby umocnili nábožnou atmosféru chrámů, kostelů či kaplí. O vitrajích se zmiňuje například opat benediktinského kláštera v Saint-Denis ve Francii – Suger (1080–1151), který se ve svých spisech o stavitelství a víře rozepisuje o úloze světla v prostoru chrámu. Od té doby jsou barevně zasklená okna popisována jako božské dílo, které vrhá pravé světlo do kostela, a tedy i do srdcí věřících.

Ovšem vitraje mají svůj původ již v antickém světě, kde nahrazovaly vypnuté vydělané kůže, dřevěná bednění, slídové či alabastrové destičky. Tyto způsoby chránily sice vnitřní prostor před povětrnostními vlivy, avšak nepropouštěly skoro žádné světlo. Skleněné destičky se používaly zřídka, neboť zasklení větších ploch bylo technicky nemožné. Až později, bez přesného určení, dospěli lidé k nápadu spojovat menší kousky barevných skel olověnými pruty. Díky tomuto pokroku bylo možné zasklívat velké plochy například již zmiňovaných oken gotických katedrál.

Přijďte a nechejte na sebe působit sílu světla a barev na výstavu Světlo Vánoc, která se otevře 13. listopadu. Výstava potrvá do 16. prosince.