Mezi osobnosti, které výrazně ovlivnili život města Valašské Meziříčí, bezesporu patří zakladatel gobelínové manufaktury, malíř Rudolf Schlattauer.

Narodil se do rodiny soukenického mistra 25. 4. 1961 v Hranicích na Moravě. Studoval gymnázium a poté strávil několik let na vídeňské akademii. Své studium si doplnil v Mnichově, Berlíně a Paříži. Později procestoval i severské státy, kde se mohla zrodit jeho láska ke gobelínům. Po návratu z cest pobýval v Opavě, kde se v Uměleckoprůmyslovém muzeu konala v roce 1898 výstava norských koberců a gobelínů. Ve stejném roce založil Schlattauer gobelínovou a kobercovou dílnu v Zašové. Většina produkce dílny se z počátku tkala podle jeho návrhů, později spolupracoval s dalšími malíři a architekty. Kvůli stálým finančním problémům se Schlattauer s pomocí místních poslanců zasadil o to, aby dílna spadala pod patronaci Moravského zemského výboru. To se povedlo, a tak roku 1909 začala výuka v Jubilejní zemské škole gobelínové a kobercové, která již sídlila ve Valašském Meziříčí. Škola byla umístěna nejprve v domě u náměstí, v roce 1911 byla přesunuta do nově vybudovaného Zemského ústavu pro hluchoněmé děti. Tam zůstala až do roku 1929, kdy se naposledy stěhovala, a to do budovy na Husově ulici, kde se nachází dodnes. To se však událo již dlouho po smrti Rudolfa Schlattauera. Ten neměl příliš pevné zdraví. Léčil se s tuberkulózou a trpěl i srdeční chorobou, na kterou 15. 1. 1915 zemřel. Rudolf Schlattauer je znám jako tvůrce návrhů na gobelíny, podle dobových pramenů byl však také plodným malířem. Bohužel se zachovalo velmi málo jeho maleb. Ta, co se nachází ve sbírkách valašskomeziříčského muzea (na obrázku) je proto velkou vzácností.

Na obrázku malba R. Schlattauera.