Prvního února si připomínáme 149. výročí narození Inocence Ladislava Červinky – nejvýznamnějšího moravského archeologa konce 19. a první poloviny 20. století, který uvedl profesionální archeologii do našeho regionu výzkumem v Kelči-Němeticích, kde na doporučení učitele a kněze Františka Přikryla prozkoumal část mohyl kultury se šňůrovou keramikou, přičemž výsledky publikoval v dnes již klasické práci O nejstarších mohylách moravských, která zmiňuje několik lokalit z kelečského Záhoří a blízkého okolí – Dřevohostice, Dolní a Horní Tešice. Němetické mohyly obsahovaly pohřby převážně mužských jedinců a několik uren se spálenými kostmi. Průvodními artefakty byly keramické poháry zdobené otiskem šnůry, pseudoamfory, sekeromlaty a štípaná kamenná industrie, mezi kterou vyniká 8,4 cm dlouhá jaspisová čepel. Nejdůležitějším nálezem je však jednoduchá měděná sekerka.

Inocenc Ladislav Červinka, původně zeměměřič pocházející z Břestu u Kroměříže, se díky své inteligenci a organizačním schopnostem vypracoval na vedoucí osobnost vědeckého života nejen na Moravě, a to nejen v oboru archeologie, ale také numismatiky, vlastivědy a historické topografie. Pracoval jako státní konzervátor pro Moravu a Slezsko ve Státním archeologickém ústavu a od roku 1924 v Moravském zemském museu nejprve jako smluvní úředník pro (první odbornou) instalaci pravěku, poté jako správce prehistorických sbírek tohoto muzea vedl příslušné oddělení a vybudoval jeho fondy. Založil Moravský archeologický klub, který vydával jeden z nejstarších odborných časopisů – Pravěk. V roce 1927 získal na Masarykově univerzitě doktorát filosofie (v oborech dějiny umění, filosofie a prehistorická archeologie); pozici vedoucího nové katedry archeologie však nedostal. Vrcholem jeho kariéry bylo vládní jmenování vrchním komisařem správní osvětové služby.

Vlastnil jednu z největších soukromých sbírek archeologických artefaktů, obsahující přibližně 4000 artefaktů. První část zakoupilo počátkem 20. století Moravské zemské museum v Brně a druhou později Národní museum v Praze.