V expozici zámku Lešná u Valašského Meziříčí se nedávno objevil zajímavý exponát, datovaný 6. ledna 1935, který dokumentuje souvislost zámku s místním hasičským spolkem. Doslova z prachu zapomnění byl zachráněn diplom prohlašující hraběte Bedřicha Kinského, majitele lešenského panství, čestným členem Sboru dobrovolných hasičů v Lešné.

Protokol župního sjezdu z roku 1935 k tomu uvádí: „…bylo projednáno, by byli jmenováni za zásluhy čestnými členy našeho sboru, což jednomyslně schváleno, a sice pan hrabě Filip Kinský čestným starostou za dlouholeté a věrné služby, který byl 25 let velitelem a starostou sboru, pan hrabě Bedřich Kinský za hmotné dary a finanční příspěvky našemu sboru byl jmenován čestným členem…“

Pro detaily se ohlédněme do historie. Počátky sboru dobrovolných hasičů spadají do konce 19. století. Uzákonění spolčovacího práva tehdy vyvolalo organizování boje proti požárům. A že jich bylo! Vždyť v Lešné byla polovina chalup úplně dřevěných, krytých šindelem či doškem, zejména stodoly. Požáry proto vedly k tragickým koncům, kdy chalupy vyhořely do základů, často i s dobytkem, který živil početné rodiny. V roce 1883 navíc požáry úmyslně zakládal panský kočí. V částečném pomatení smyslů zapříčiněném nevěrou své manželky chtěl vypálit celou vesnici. Naštěstí byl vyzrazen a odsouzen k doživotnímu žaláři.

Založení dobrovolného sboru hasičů 6. ledna 1885 pak jistě uvítali všichni občané Lešné. Prvním velitelem se stal organizátor dění v obci, nadučitel obecné školy Lacina. Po osmi letech ho ve funkci vystřídal hrabě František Kinský. V čele lešenských hasičů stál v letech 1893–1910. Poté ještě dalších sedm let zastával ve sboru funkci starostenskou až do roku 1918, kdy odešel na svůj druhý statek do Morkovic. Jeho syn, hrabě Bedřich Kinský, přispěl ke zdaru hasičského spolku v Lešné jako patron řady akcí. Sbor díky němu například pořádal koňské dostihy nebo cyklistické závody.

Letos si sbor dobrovolných hasičů v Lešné připomene v zámeckém parku 130. výročí svého založení. V sobotu 25. července tu předvede zásah historickou stříkačkou i současnou hasicí techniku, hasičské modely, fotografie či poháry. Doufejme, že sv. Florián bude bdít a zámek nelehne popelem jako ve filmu Requiem pro panenku, který se zde natáčel.