Bude kvalitní umělecké dílo ze vsetínské restaurace Pančava definitivně odstraněno? Může dočasný nájemce restauračních prostor svévolně rozhodovat o nezvratné ztrátě uměleckých hodnot, které spoluutváří jedinečnou kulturní atmosféru místa už více než třicet let, patří neodmyslitelně ke koloritu Pančavy a tvoří její Genius loci?

Vsetínská kulturní obec je doslova pobouřena zprávou, že keramické reliéfy od akademického sochaře Pavla Drdy na téma Vesmír a Znamení zvěrokruhu mají být během rekonstrukce restaurace zničeny. Kameninové desky zapuštěné do zdiva nelze totiž demontovat, aniž by nedošlo k jejich nenávratnému poškození. Jedna z nejhodnotnějších uměleckých realizací do architektury, s níž se lze v interiérech vsetínských profánních staveb setkat, má tak ustoupit pomíjivému dobovému vkusu. Ten se od nájemce k nájemci bude samozřejmě měnit a z dosavadního prostoru s originální a jedinečnou nadčasovou uměleckou výzdobou udělá takzvaně „moderní“, ale fádní až tuctovou restauraci poplatnou módním vlnám interiérového designu. Nelze také předpokládat, že by nájemce investoval do „výzdoby“ pronajatých místností sumu odpovídající současné tržní hodnotě Drdových reliéfů, která se pohybuje kolem půl miliónu korun, a zadal ji jinému renomovanému umělci, čímž by alespoň vytvořil podmínky pro vznik nového uměleckého počinu jako potenciální protihodnoty.

Keramické reliéfy pro interiér restaurace Pančava navrhl akademický sochař Pavel Drda coby začínající výtvarný umělec a absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v roce 1986. Z původní kolekce se dochovala bohužel jen část a i ta čelí hrozbě zániku. Jedná se o jedno z mála autorových realizací, které měl sochař možnost vytvořit pro svůj rodný kraj, a to ve veřejném prostoru. S oprávněnou hořkostí a smutkem nesl vandalský čin, který poškodil jeho keramické sousoší Noe na Horní Bečvě (1991) a nyní čelí bezmoci, s níž má přihlížet devalvaci svého reprezentativního uměleckého díla, které vytvořil na počátku umělecké dráhy.