Pravděpodobně každý čtenář odpoví na otázku z nadpisu krátce a jasně: „Z Hrachovca!“ Pár dalších, kteří vlastní starší domy řeknou, že od nich z obce, protože si jejich předek cihly pravděpodobně udělal sám. Obě odpovědi jsou samozřejmě správné, ale zkusme se nad otázkou zamyslet trochu víc a hlavně trochu hlouběji do minulosti.

Cihla se skládá zejména z jílu. Jde o nezpevněnou usazenou horninu, která je alespoň z poloviny složena z jílovitých minerálů. Ostatní složky, které ovlivňují barvu jílu, se různí podle lokality. Výskyt jílu je spojen zejména s mořskou sedimentací v rozsáhlých hlubokomořských plošinách převážně v období druhohor až čtvrtohor. Na dno moří se drobné částečky dostávaly pomocí vodních toků a příležitostných splachů. Jíl může samozřejmě vznikat ojediněle i na suchém povrchu, ale to není případ našeho regionu.   

Prakticky celé Valašsko i Kelečsko leží ve Vnějších Západních Karpatech, které se v naší oblasti skládají hlavně z flyše tvořeného pískovci a jíly. Na Valašsku se těžily dva typy jílu. V podstatě všude, těsně pod trávníkem a malou vrstvou ornice, se nachází, k nelibosti všech zahrádkářů, žlutobílý jíl nazývaný cihláři „žlutka“. Tento lehce dostupný materiál se těžil pro profesionální i domácí výrobu nejen cihel, ale i keramiky.  Kdo by kopal hlouběji, zejména v povodí Rožnovské Bečvy, dostal by se až k těžkému, na pohled i dotyk mastnému, šedočernému jílu, mírně nelogicky nazývanému „modřice“. Z tohoto materiálu se pálí tmavě červené, pevné cihly vyšší kvality, kterými byla známá cihelna v Hrachovci.

Tento šedočerný jíl vznikal v době přísunu sopečného materiálu na dno moří. Časově se jedná o období svrchní jury, tedy o dobu dinosaurů. Geograficky šlo pravděpodobně o území dnešní severní Afriky – Maghrebu. Patrně z této oblasti se odloupnul a na Valašsko putoval prapředek zdejších cihel.

Pokud se chcete o jílu, cihle a další stavební keramice dozvědět něco více, navštivte Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí do 17. 6. 2018, kde je k vidění výstava „Cihla, hlína, keramika“, nebo se můžete zúčastnit lektorského programu, který je součástí této výstavy.