Přirozenou vlastností lidstva je zvědavost. A pokud je objektem zájmu sám člověk, pak často toto hledání vede k otázkám typu „Kdo jsme?“, „Odkud přicházíme?“ a „Kam směrujeme?“ Jednou z věd, která se tyto věčné hádanky pokouší rozluštit, je i archeologie. Regionální věda samozřejmě nemůže zkoumat lokality s úplně nejstaršími nálezy rodu homo na světě (Čadu nebo Etiopii), ale na druhou stranu nabízí detailní pohled na „svou“ oblast.

Aktuálně může naše muzeum přispět k objasnění jedné z nejzásadnějších otázek, které si lokální archeologie může klást, a to „Kdy se v našem kraji poprvé objevil člověk?“

Nejstarší výskyt lidí moderního typu (pozn. homo sapiens sapiens – člověk neandertálský není v širším okolí doložen) se doposud pojil s lokalitou dnešní obce Kunovice, kde byl zachycen pravděpodobně dočasný tábor lovců z mladší až pozdní fáze starší doby kamenné, který bylo možné datovat přibližně do období 29 000 až 10 000 př. n. l.

Situace se však nedávno výrazně změnila! Díky erudované a trpělivé práci našeho muzejního spolupracovníka byla objevena nová lokalita na Kelečsku (konkrétní místo zatím neprozradíme, a to kvůli jeho ochraně před nenechavými dobrodruhy). Její průzkum posunul pomyslnou časovou osu až ke kultuře nazývané Aurignacien [Óriňasien]. Jde o první kulturu mladšího období staré doby kamenné a také o první civilizaci moderního člověka v Evropě. Právě Aurignacienci tvoří nejvzdálenější kulturu, ke které se může upínat dnešní euroatlantická společnost. Poprvé se u jejích nositelů objevují jevy, které si dnešní člověk všeobecně pojí s pravěkem, jako jsou jeskynní malby zvířat, sošky Venuší, zpracování kostí a zubů, výroba vrhačů oštěpu (atl-atl), ale také méně známá fakta, např. rozvoj mytologie (soška lvího muže), resp. vznik prvních dolů na kamennou surovinu. Nejvýraznější aurignacienské osídlení Moravy spadá časově do období po roce 35 000 př. n. l., přičemž pro náš region jsou nejbližší významnou lokalitou Mladečské jeskyně, blízko Litovle, kde se diskutuje o datu 33 000 př. n. l. Pravděpodobně k tomuto časovému úseku můžeme volně klást i zatím nejstarší příchod člověka do našeho regionu.