Mezinárodní den archeologie se už několik let slaví třetí říjnovou sobotu. Alespoň tak tomu bylo v počátcích tohoto svátku, kdy se do jeho slavení zapojovaly jen instituce ze Spojených států amerických a Kanady, kde tento svátek vnikl.  Skvělá myšlenka se díky populáritě archeologické vědy uchytila a pomocí nadšených organizátorů rychle překročila hranice severoamerického kontinent.  Minulý rok se slavilo již ve více než třiceti krajinách rozesetých po celém světě, a to v průběhu celého měsíce října. Za zmínku jistě stojí, že Česká republika je, co do počtu jednotlivých akcí pro školy a veřejnost, po minulém roku třetí za USA a Nizozemím.

Muzeum regionu Valašsko se tento rok zapojí do mezinárodní akce již po čtvrté a patří mimo velké a renomované organizace k nejstarším participantům v naší republice. Kromě výstavní činnosti a přednášek pro veřejnost se naše pracoviště zaměřuje zejména na školní kolektivy, pro které je říjen obdobím, ve kterém se vyučuje pravěk.

Proto i tento rok nabízíme žákům i studentům možnost vyzkoušet si experimentální archeologii, poznávání archeologických nálezů z regionu a také závěrečný „archeologický výzkum“ v pískovišti s nasimulovanou archeologickou situací. Na výběr budou dvě dějinná období, a to doba kamenná, kterou bude reprezentovat ateliér výrobce štípaných pazourkových nástrojů, nebo doba měděná, jenž bude představena dílnou pravěkého měditepce. Právě pomocí tohoto modelového archeologického výzkumu, kde se žáci ujmou nejen výkopových prací, ale i závěrečné interpretace objevené situace, bude vysvětlena základní metodika práce archeologa a odpověď na druhou nejčastější otázku veřejnosti chodící kolem zkoumané plochy a tou je „A jak to vůbec poznáte?“. (Ta první zní „Máte už to zlato?“) V rámci experimentální archeologie si návštěvníci vyzkouší a poznají celou paletu pazourkových nástrojů a v měditepecké dílně si zkusí práci za studena s nejstarším lidmi využívaným kovem.

Akce proběhne v obou městech, a to v rozmezí od 16. do 19. 10. v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a od 23. do 25. 10 v zámku ve Vsetíně.