Naše poznávání lešenského zámku pro tentokrát obrátí svou pozornost k výmalbě jednoho z pokojů historické expozice. Jestliže jste již zámek poctili svou návštěvou, jistě vás výmalba tohoto pokoje v jihovýchodní části zámku zaujala. V opačném případě zde máte malou ochutnávku, co Vás při prohlídce čeká.

            Všechny pokoje jižního křídla sloužily jako pokoje reprezentativní, a proto věnovali jejich výzdobě tehdejší majitelé zámku nemalou pozornost. Jedním z nejzdobnějších pokojů byl patrně salónek, který je v současné době začleněn do jediné větší místnosti, a to jídelny. Oknem ze salonku bylo možno sledovat scenérii zámeckého parku. Důkazem původního rozdělení místnosti je rozdílnost motivů maleb v protilehlých částech místnosti. Pokoj, který byl patrně průchozí, zdobí květinové motivy a antické vázy. Část protilehlá je svým zobrazením pro návštěvníka jistě zajímavější. Po obou stranách okna směrujícího do parku doplňují malovaný iluzivní architektonický rámec dva malované ovály s postavami dětí. Jedním z prezentovaných výkladů těchto maleb je výzdoba dětského pokoje. Avšak to by odporovalo reprezentativní funkci celého křídla. Když se na postavy podíváme blíže, je patrné, že na jednom z oválů postavy sklízí úrodu a na druhém z nich už je úroda uložena v nádobách a v pozadí hoří pochodeň. Nabízí se zde tedy zcela jiný výklad, a to, že malby znázorňovaly alegorie čtyř ročních období, z nichž jaro a léto se, bohužel, kvůli stavebním úpravám zámku nedochovaly a vzaly za své spolu s příčkou rozdělující prostor na dvě místnosti.

Restaurátorský průzkum klade původ maleb za rok 1750, případně do druhé poloviny 18. století, kdy byly znázorněné motivy velmi populární. Před zraky obyvatel a návštěvníků zámku byly malby ukryty pod vrstvou mladších omítek, které na některých místech byly až dvanáct centimetrů silné. Malby byly po dlouhé době odhaleny při rekonstrukci zámku roku 2011. A kdo byl   tím, kdo nechal zámek takto vyzdobit? Majitelem zámku byl po roce 1748 Jan Emanuel hrabě z Luzan, který je doložen jako velký milovník a sběratel umění. Po jeho smrti zámek dědí jeho dcera Marie Anna († 1768) provdaná za Filipa hraběte Guicciardiho († 1790).

Srdečně Vás zveme k prohlídce zámku, kde jistě naleznete spoustu jiných zajímavostí.