Letos v červnu uplyne 25 let od zahájení plného provozu v dnes již zaniklé vsetínské sklárně Bohemia Art Glass známé pod zkratkou B. A. G. Její činnost byla z rozhodnutí pozdějšího zahraničního majitele – proslulé italské sklářské firmy Barovier & Toso ukončena v červenci roku 2002.

V průběhu 90. let si soukromá sklářská huť vybudovala osobitou image a renomé. V soudobých periodicích věnovaných designu se dočteme, že „ se prosazuje doma i v zahraničí a slibuje stát se pojmem…, s kultivovaným podnikovým vedením, připraveným podstoupit riziko jít nevyšlapanými cestami ve výrobě i odbytu.“ Rovněž bylo současníky oceňováno, že „je příkladnou ukázkou spolupráce podnikatelů a vlastníků sklárny s šikovnými řemeslníky a výbornými výtvarníky“, a že „se zasloužila o renesanci kreativity rukodělné sklářské práce“.

Samo vedení firmy své výrobky charakterizovalo „jako svěží proud, který svou výraznou barevností a originálními tvary vyniká“ v rámci tehdejší sklářské produkce. Velkou zásluhu na výtvarném profilování B. A. G. měl zejména akademický malíř Jiří Šuhájek, kmenový designér a umělecký ředitel skláren. Historička umění Alena Adlerová postihla výjimečně dobrou spolupráci designéra se sklárnami slovy, že Jiří Šuhájek „tvoří lehce, s nadhledem a vtipem. Vedení sklárny to dovedlo ocenit a dává mu možnost vzorovat v huti – tj. rozpracovávat a definovat své představy v průběhu práce se žhavým sklem – v rozsahu u nás zcela nebývalém.“ V kreativní atmosféře vzájemné spolupráce se podařilo Šuhájkovi realizovat sklářský „design pro radost a potěšení“: foukané, hutně tvarované i zdobené sklenice, vázy, svícny aj. s nápaditým hutním zpracováním i dekorem a s výraznou emotivní i symbolickou, výraznou barevností. Díky členitému tvarování a plasticitě lze s nadsázkou říci, že Šuhájkovo užitné sklo má tendenci „stát se sochou“. Tento „funny“ styl – zábavný, hravý, důvtipný – se projevuje např. už v jeho prvních návrzích z roku 1992, a to např. na sklenici Panenka, která dlouhodobě patřila ke komerčně úspěšným kusům.

Designové sklo Jiřího Šuhájka je zastoupeno ve sbírce vsetínského muzea – ve fondu B. A. G., který obsahuje přes 100 výrobků, z nichž více než 40 kusů vzniklo právě dle návrhů kmenového designéra sklárny.

Vynikajícímu sklářskému umělci a designerovi – akad. malíři Jiřímu Šuhájkovi gratulujeme k jeho letošním pětasedmdesátinám.