Dny Země obecně pomáhají vnímat a pochopit prostředí, ve kterém žijeme, a pečovat o něj. Dny Země v lešenském parku, trvající od 22. dubna do 5. května, nebudou výjimkou. V parku proběhne hravý program s poznáváním a zkoumáním přírody. Navíc návštěvníky osloví čas – díky němu se mladé stromky mění ve velikány, hladká kůra v rozpraskanou borku, prosluněná paseka ve stinné zátiší.

Čas pozvolna mění park již několik staletí. V 16. století byla původní gotická tvrz přebudována na renesanční sídlo a okolí zámku bylo upraveno tak, aby sloužilo spíše praktickým účelům. V období baroka zde byly vystavěny například konírny, pivovar i oranžérie. Koncem 18. století byly hospodářské budovy strženy a na jejich místech byl založen anglický park. Nejstarší dřeviny, které se dožily současnosti, jsou právě z doby těchto úprav a mají téměř 200 let.

Poslední šlechtičtí majitelé Kinští stihli v parku před první světovou postavit tři skleníky, tenisové hřiště, kuželnu, kulatý bazén s vodotryskem i altánek. Tyto architektonické prvky již dnes park nezdobí. Stále ale zůstává nádherný prostor, v němž se budou objednané skupiny v rámci Dnů Země na pozadí zámku dotýkat přírody, historie a vzpomínek. Velkým kovaným klíčem park odemknou, probudí drobný život v parku, přivítají ptačí zpěv a budou soutěžit v hodu papírovou vlaštovkou. Bude zahájena anketa Strom roku lešenského parku 2014 a představeny nominované stromy.

Stromy spolu s keři a dalšími rostlinami tvoří základní pilíře lešenského parku, jenž nese přízvisko krajinářský nebo také anglický. V takovém typu parku není upřednostňována přísná pravidelnost a pravidelné geometrické obrazce jako v barokní zahradě. Využívá se naopak kombinování různých druhů keřů a stromů, jejich barevnosti v průběhu roku. Vegetace je rozsazována v nepravidelných skupinách do volných rozlehlých ploch trávníků s cílem dosáhnout malebnosti a harmonie. Dny Země zas vyzývají k harmonii s prostředím, ve kterém žijeme.