Už jste někdy potkali krásnou dívku v plnovousem? Pokud si myslíte, že něco takového není možné, tak s jednou cnostnou pannou s plnovousem se můžete seznámit hned teď. Jmenuje se Starosta (někde jí říkají Wilgefortis nebo Liberata), je to světice. Podle legendy byla sv. Starosta portugalská křesťanka (princezna), která měla být provdána za urozeného pohana (muslima). Dívka se však vzpírala otcovu rozhodnutí a prosila Boha o pomoc. Byla vyslyšena: narostl jí plnovous a ženich si takto zohavenou dívku vzít odmítl. Otec (také pohan) se na ni proto rozhněval a nechal ji ukřižovat. Sv. Starosta se stala patronkou všech nespravedlivě odsouzených a žen v nešťastném manželství. Svou přízeň projevuje sesunutím svého střevíce. Ale podle jiných zdrojů je ikonografická podoba této světice (tj. vousatá ukřižovaná dívka) jen nesprávným pochopením zobrazení Ukřižovaného v dobách raného křesťanství.

Zpodobení sv. Starosty je českých zemích poskromnu: nalezneme ji v pražské Loretě nebo v Zahrádkách u České Lípy. Přesto jedna krásná socha z konce 17. století se nachází v Lapidáriu Trojice ve Valašském Meziříčí. Skoro 120 cm vysoká skulptura z měkkého dřeva byla nalezena v roce 1939 na půdě kostela Sv. Jakuba Většího v Krásně a v roce 1942 ji římskokatolický farní úřad věnoval místnímu muzeu. Její podoba je inspirována obrazem moravského raně barokního malíře Jana Jiřího Heinsche (1647-1712). Malba z roku 1687 zachycuje korunovanou světici na kříži obklopenou věřícími a ukřižovaným Kristem po pravici. Obraz se nachází v kostele sv. Tomáše v Brně. Valašskomeziříčská sv. Starosta už postrádá korunku a také obě ruce s křížem. Její torzální stav jí však na kráse neubírá.