Ačkoli v dubnu lidové pranostiky doporučují zůstat za kamny, příroda se začíná probouzet. Proto se také tento měsíc každoročně po celém světě připomíná Den Země. Připadá pravidelně na 22. duben. Z původních oslav jara se vyvinul ekologicky motivovaný svátek upozorňující na komplikované vztahy člověka a přírody. Praktickým a blízkým příkladem pro každého může být prostředí parku. Muzeum regionu Valašsko spravuje dva zámecké parky – ve Vsetíně a v Lešné. Návštěvníci zde nejčastěji hledají místo k odpočinku a relaxaci. Díky nově nainstalovaným panelům naučné stezky nacházejí i cenné informace. Park jako společného dílo člověka a přírody představuje také environmentální expozice zámku Lešná u Valašského Meziříčí.

Parky tvoří ostrovy života v městské nebo intenzivně zemědělsky využívané krajině. Stávají se útočištěm pro mnoho rostlin a zvířat, které z okolní přírody vymizely. Provozní režim zámeckého parku však není jednoduchý. Musí vhodně skloubit přírodní zákonitosti se zájmy návštěvníků, které jsou často protichůdné. Názorný příklad představují luční plochy typické pro anglický park, jaký je v Lešné. Správná a k přírodě šetrná údržba louky spočívá v jejím sečení tradičním způsobem dvakrát ročně. Díky dozrání všech trav a květin se příští rok objeví druhově bohatá květnatá louka. Ne všechny návštěvníky ovšem těší pohled na vysoký porost, do kterého navíc nemohou vstupovat. Další omezení se týkají zvířecích návštěvníků a chování v parku obecně. 

Potřebu citlivého přístupu k zámeckému parku si připomínáme při oslavách Dne Země. Z tohoto tématu vychází výtvarná výstava dětských prací „Ochránce zámeckého parku“ na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Kéž by některý skřítek, víla či pohádková bytost z dětských kreseb a výtvorů ožila, aby nad zámeckým parkem držela ochrannou ruku. Nemohlo by se pak stát, že čerstvě zasazené stromky beze stopy zmizí, jarní cibuloviny se povalují utržené na cestičkách a park má nové díry v plotě. Možná by se omezily i rozmary paní přírody, která při letošní jarní sněhové kalamitě napáchala v parku velké škody.