Přibližně před rokem jsme Vás seznamovali s projektem Lesní sklárny na Valašsku, v rámci kterého jsou zkoumány zaniklé sklárny datované do 17. a 18. století. Transdisciplinární výzkum, do kterého jsou zapojeni odborníci z řad archeologů, historiků a historiků umění, studuje nejen samotné sklárny a jejich produkty, ale zaměřuje se i na lidi, kteří v nich pracovali. Rozplétá tak mimo jiné i složitý a fascinující příběh rodiny Majerů – sklářských mistrů (a také jejich tovaryšů a učňů), kteří sem doputovali až z dnešního Německa, pravděpodobně z Bavor, zapustili v Beskydech kořeny a vstoupili nejen do obecné historie, ale i do povědomí místního lidu, jak to dokládají některé pověsti a průpovídky.

V první etapě výzkumu, která skončila na jaře tohoto roku, jsme se zaměřili hlavně na objevení a rozlišení jednotlivých skláren a lokalizování jejich konkrétních poloh. Úspěšní jsme byly zejména na katastru obcí Prostřední Bečva a Hutisko-Solanec, kde se nám podařilo objevit kromě samotných skláren i několik průvodních objektů.

Velkým finále první etapy projektu jsou chemické analýzy jednotlivých vzorek z několika lokalit, které se nacházejí v katastru zmíněných obcí. Ve spolupráci s valašskomeziříčským Glass Centrem, které se zaměřuje zejména na badatelské cíle a vývoj nových typů skel, analyzujeme složení jednotlivých vzorků, čímž získáváme jejich chemické složení a poznáme taktéž jednotlivá barviva (aby nedošlo k omylu, je z každé vytipované lokality zkoumán jeden čirý a jeden barevný vzorek). Získané výsledky umožní zapojit náš výzkum do českého i evropského kontextu historické sklářské výroby.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pravděpodobně již na podzim započne druhá etapa výzkumu, ve které se zaměříme podrobněji na jednotlivé lokality. Máme ale také v plánu prozkoumat několik nových míst. Vzhledem na sporé písemné i obrazové prameny a již ověřenou „dlouhou paměť“ místních obyvatel se obracíme na Vás s prosbou o pomoc při hledání nejen těchto unikátních regionálních památek, ale také předmětů nebo osob, které by mohli být s nimi spojeny.  Tentokrát se zaměříme hlavně na obce Zašová, Veselá, Horní Bečva a Velké Karlovice.