Se vznikem první republiky se v českých zemích a na Slovensku rozvíjí nejen demokracie, kultura a umění, ale také věda. I ta se musela vyčlenit od rakousko-uherského celku a prošlapat si vlastní chodníček. Proto již roku 1919 vzniká Společnost československých prehistoriků (dnešní Česká archeologická společnost) a Státní archeologický ústav (dnešní Archeologický ústav AV ČR).  Špičkovým evropským ústavem se však stává, v té době již téměř sedmdesát let existující, archeologická katedra Karlovy univerzity, která vychová nejvýznamnější vědce prvního Československa, jakými byli například Jaroslav Böhm, Jan Filip či Jiří Neustupný.                

V Brně proběhne světoznámá výstava Anthropos, jejíž nejznámější exponát – mamut v životní velikosti oslavuje tento rok 90 let. Pravděpodobně nejvýznamnějším archeologickým nalezištěm na Moravě (dnes však světově známé), které bylo odkryto během prvorepublikové doby, jsou Dolní Věstonice, ze kterých pochází slavná Venuše – nejstarší hliněná soška na světě.

Také na Valašsku a Kelečsku probíhaly během první republiky archeologické výzkumy.  Nejvýznamnějšími badately té doby jsou Eduard Domluvil a František Přikryl, kteří započali archeologické bádání v regionu již na konci 19. století a později se věnovali osvětové a sbírkotvorné činnosti pro místní muzeum. V regionu působil jako státní konzervátor (dnes by se řeklo památkář i významný moravský archeolog Inocenc Ladislav Červinka, který zkoumal mimo jiné i blízky Štramberk.

Srze archeologické výzkumy se však i momentální pracovníci muzea mohou dotknout každodenního života první republiky. Nejkrásnější nález z tohoto období pochází z výzkumu kruhového objezdu na křižovatce Masarykovy, Nádražní a Rožnovské ulice ve valašském Meziříčí, kde jsme objevili v základech zbořeného domu rozsáhlou sbírku špičkového dobového porcelánu. Tento nález se momentálně rekonstruuje.

Pokud Vás náhled na první Československou republiku zaujal a chcete se dozvědět více o dalších oblastech jejího každodenního života a nejen všeobecně známá data, navštivte aktuální výstavu: Ať žije republika! v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.