Když přiletí Múzy, tak zní název předposledního díla předčasně zesnulého talentovaného vsetínského výtvarníka - samouka Boba Zbránka (┼ 9.11. 2010). Obraz vytvořil v září 2010, kdy se jeho tvorba definitivně uzavřela. Zpodobnil na něm sám sebe ve společnosti okouzlujících Múz, které jsou od antických dob patronkami umění a pro umělce pramenem inspirace... Dílo patří námětově k jeho žánrově pojatým autoportrétům a tematicky se obraz dotýká tajemství zdroje umělecké představivosti. Fantazie umělce fascinovala a v textu  jedné z novoročenek uvedl v citaci, že povznáší ducha, je tajuplnou cestou do vznešených světů a perutěmi se dotýká věčnosti...

Narodil se v roce 1951 v Praze, dětství prožil v Prostějově a poté v Příboře. Po maturitě na frenštátské elektrotechnické průmyslové škole nastoupil jako zkušební technik do podniku MEZ Vsetín, kde pracoval od počátku 70. let, a v závěru 90. let odešel do invalidního důchodu.

Tvorbu vnímal jako určitou formu psychohygieny, která mu umožňovala vyrovnat se s těžkými zdravotními problémy. Nejprve se zájmově věnoval řezbářství, ale od roku 1992 se začal zabývat volnou a později i užitou (xero)grafikou. Pro tuto jeho originální kombinovanou techniku kresby, resp. i počítačové grafiky, a tisku xeroxem je charakteristický pointilistický rukopis (tečkování) a kolážovité skládání motivů.

Pro jeho pozoruhodného fantazijní díla je příznačné poetické kouzlo, surreálná obraznost i humorná nadsázka. Promítá se do něj např. romantika podivuhodného světa J. Verna, fantaskní představy Ch. Morgensterna nebo morbidní poezie T.R. Fielda. Mnohé z námětů souvisejí i s autorovými zájmy a zálibami.

K umělcovu nedožitému jubileu uspořádalo vsetínské muzeum výstavu „Ještě jsem tady…, „ která je doposud největším a nejúplnějším představením jeho grafické tvorby. Výběr, obsahoval téměř dvě stovky děl.