Je-li některý materiál neodmyslitelně spjat s Valašskem, pak je to především dřevo. Od paliva přes nářadí, stavební a stolařský materiál až po umělecké zpracování doprovází zde člověka po staletí. Známe ho ale dobře? O to usiluje expozice dřeva v zámku Lešná u Valašského Meziříčí, připomínající jednak slávu dřívější odborné školy pro zpracování dřeva, jednak využití dřeva v zámeckých interiérech. Do příští návštěvnické sezóny se chystá vkročit s novou interaktivní pomůckou, přibližující dřevo všemi smysly.

Dendrofon (z lat. dendron – strom, phone – hlas) může být hudebním nástrojem. Společně s trianglem, xylofonem nebo činely se řadí do rodiny nástrojů bicích, samozvučných. Funkčně připomíná ozvučená dřívka, rozměrově je však značně přesahuje. Na dřevěné konstrukci o velikosti 120 x 160 cm jsou volně zavěšena dřevěná „polínka“, na nichž je možné pomocí paličky vyloudit, v závislosti na jejich rozměrech a fyzikálních vlastnostech, různě vysoké tóny. Zkušenější hráč s hudebním sluchem zvládne i jednoduchou melodii.

Deset hracích polínek ale slouží také jako výuková pomůcka. Představují deset různých dřevin, našich i cizokrajných, které byly při ořezech stromů svezeny z různých oblastí Valašska a nacházejí se i v zámeckém parku v Lešné. Zatímco pro skutečný hudební nástroj by byly hlavním kritériem výběru především rezonanční vlastnosti dřev, zde rozhodovala pestrost zastoupení jednotlivých typů. Najdeme mezi nimi strom s nejtvrdším dřevem – habr, pevný a houževnatý dub, měkkou lípu, pružný jasan i křehkou švestku. Jehličnany reprezentují dobře známá borovice a smrk, naopak z cizokrajných dřev udiví svou žlutou barvou jerlín japonský. Části větví jsou zčásti odkorněné, takže vynikne jak barva a kresba hladce opracovaného dřeva, tak struktura kůry.

Teď už jen zbývá novou část zámeckého inventáře vhodně umístit. Své místo najde během zimního období údržby a reinstalace v přírodovědné expozici. Návštěvníci si mohou dendrofon vlastnoručně vyzkoušet od začátku nové sezóny, která začne v březnu 2016.