Letos si připomínáme 100. výročí vzniku republiky a v té souvislosti je zasloužená pozornost věnována i prvnímu československému prezidentu Tomáši G. Masarykovi. Ostatně náležitou pozornost mu věnovali naši předkové i před 100 lety, a to i tady na Valašsku. Ještě před svým zvolením poslancem vídeňské Říšské rady (1907 a 1911), v níž zastupoval náš, tj. IV. obvod českých měst, trávil Masaryk léto na Valašsku – ať už u Bystřice pod Hostýnem, nebo u Vsetínské Bečvy Na Žabárni, kde mu ubytování doporučil jeho přítel valašskomeziříčský lékař MUDr. Jan B. Kraicz. Ten také v roce 1907 vedl jeho politickou kampaň. Jako prezident Masaryk Valašské Meziříčí oficiálně navštívil dvakrát (respektive třikrát, když počítáme krátké zastavení se zdravicemi na krásenském nádraží). Návštěvy byly velikou událostí a instituce, do kterých měl prezident zavítat, se na ně náležitě připravovaly. Například Zemská gobelínová a kobercová škola ve Valašském Meziříčí pro Masaryka v roce 1924 vytvořila rozměrný gobelín, který je doslova protkán národní symbolikou. Podobně probíhaly přípravy i v Rožnově o čtyři roky později: Pohorská jednota Radhošť nechala pro prezidentův pobyt na Pustevnách zhotovit celou ložnici podle návrhu arch. Dušana Jurkoviče. Konkrétně tato, ale i mnohá další umělecká díla jsou nyní k vidění na výstavě Ať žije republika! v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, která je věnována především regionální kultuře a běžnému životu dané doby.

A čím poctili mladou Československou republiku architekti? Stavbami v novém slohu, do nějž se snažili zakomponovat odkaz ke kulturním tradicím a národním symbolům. Po formální stránce tato architektura, nazývána národním stylem či rondokubismem, navázala na specificky českou kubistickou architekturu. Zajímá vás, jestli se styl za krátkou dobu svého trvání projevil třeba i ve Valašském Meziříčí? Přijměte pozvání na architektonickou procházku vedoucí po stopách rondokubismu, která se koná v rámci Dne architektury. Začíná v sobotu 29. září v 15 hodin u budovy pošty ve Valašském Meziříčí.