Se vznikem Československé republiky přichází do kulturního života i možnost více se orientovat na národní témata, včetně lidového umění. To je středem zájmu všech společenskovědních oborů jako fenomén hodný prozkoumání a uchovávání a z těchto popudů je roce 1925 po dlouhých přípravách otevřeno Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Ale lidová tvorba pronikla i do vlastní výtvarné činnosti zakladatelů skanzenu. Bratři Jaroňkovi provozovali v Rožnově uměleckořemeslnou dílnu, nabízející návštěvníkům lázeňského městečka i ručně malovaný porcelán či gobelíny. Ornamentální pojetí ať už dekorů na porcelánu či bordur gobelínů sice neodkazuje ke konkrétním předobrazům v lidové tvorbě, inspirace je však zcela nepochybná. V duchu národního dekorativismu pracovali i jiní výtvarní umělci (Jožka Baruch, Miloš Bublík) a motivy lidové tvorby byly využívány i ve středoškolské výuce. Rozbor lidového ornamentu žákům ve svých hodinách zadával jak arch. Emanuel K. Pelant na odborné škole pro zpracování dřeva, tak František Nožička, vyučující na učitelském ústavu ve Valašském Meziříčí. Více o tom, jak se vyvíjelo a čím se inspirovalo výtvarné umění v dobách první republiky, vypovídá výstava Ať žije republika!, která je do konce roku k vidění v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Kromě výstavy probíhají v souvislosti se stými narozeninami Československé republiky v zámku také programy pro děti (včetně soutěže k osmičkovým výročím, připravené formou divadelních scének z dané doby) a minulý pátek dokonce kulinářsko-historický Prvorepublikový receptář. Pokud byste si taky chtěli užít podmanivou atmosféru první republiky, přijďte v neděli 25. listopadu na Prvorepublikové vánoce u Seilernů. Kromě zážitku z dobových kostýmů a prostor provoněných kávou a vánočním cukrovím to bude také jedna z posledních příležitostí se naposledy projít expozicí zámeckých pokojů: zámek Kinských čeká v následujících dvou letech rekonstrukce a od ledna 2019 bude pro veřejnost uzavřen.