Tak zní název výstavy, která je jedním z výstupů projektu Múzejné križovatky 2. Jedná se o mezinárodní (slovensko-český) projekt financovaný z Operačného programu cezhraničnej spolupráce 2007–13 „Spoločne bez hraníc“, který realizují dva partneři: ze slovenské strany Hornonitrianské múzeum v Prievidzi a z české strany Muzeum regionu Valašsko.

Záměrem projektu je prohloubit kolegiální partnerství českých a slovenských muzejníků a rozvinout vzájemnou odbornou spolupráci. Snahou je podpořit informovanost široké veřejnosti o muzejních institucích a jejich fondech a přispět tak k zatraktivnění obou partnerských regionů – Trenčínského a Zlínského kraje.

Výstava se koná v Hornonitranském muzeu v Prievidzi od 15. května do 8. září tohoto roku. Obě vlastivědná muzea na výstavě představují reprezentativní výběr ze svých sbírek historického ohýbaného nábytku (pro slovenské muzeum je to vůbec první prezentace vlastní sbírky). Více než 40 ks exponátů poskytuje vhled jak do poměrně rozsáhlé, rozmanité a dlouhodobě utvářené kolekce Muzea regionu Valašsko, které svou sbírku buduje od 50. let 20. století, tak i do rodící se sbírky slovenského muzea, která vzniká od roku 2007.

Vsetínské muzeum navázalo na sběratelskou tradici samotných Thonetů, kteří v 90. letech 19. stol. soustředili za účelem postižení vývoje technologických postupů v „malém muzeu“ ve vsetínském zámku nejstarší výrobky Michaela Thoneta zhotovené mezi lety 1836–42 v německém Boppardu. V současnosti obsahuje muzejní sbírka ohýbaného nábytku přes 160 kusů předmětů. K těm nejvzácnějším z produkce Thonetů patří vedle boppardských výrobků i sedací nábytek z vídeňské malosériové výroby, jedinečné výstavní kusy sloužící k prezentaci firmy na Světových výstavách v Londýně (1851), Paříži (1867) a ve Vídni (1873) a experimentální modely připisované Augustu Thonetovi.

Muzeum v Prievidzi za poměrně krátkou dobu od založení sbírky shromáždilo přes 30 ks ohýbaného nábytku, který pochází nejen od firmy Gebrüder Thonet (a např. její slovenské továrny ve Velkých Uhercích), ale i od dalších výrobců jako byl např. nábytkářský závod Tatra v Pravenci.