Pro mnoho čtenářů bude asi slovní spojení „štípaná industrie“ znít jako pořádný nesmyl. Vždyť slovo industrie navozuje moderní průmysl, těžké stroje a kouřící komíny. Tak jaképak štípaní? Původní význam tohoto latinského slova je však píle nebo dovednost, a to už má k rukodělnému opracování kamene mnohem blíž. Štípané kamenné nástroje provází člověka již 2,7 milionu let. Vývoj těchto zpočátku multifunkčních předmětů kopíruje samotnou etnogenezi lidského rodu. Na počátku velice primitivní sekáče se vyvinuly do specializovaných nástrojů s vysokou uměleckou hodnotou. Existuje dokonce i teorie o tzv. sexy pěstních klínech. Pěstní klín je vysoce symetrický a elegantní nástroj, jehož výroba byla časově i znalostně náročná. K plnění jednoduchých úkonů, jakými bylo například porcování masa nebo sečení rostlin, by stačil mnohem jednodušší nástroj. Zdá se tedy, že pravěcí muži výrobou těchto předmětů dokazovali svou „kvalitu“ v tehdejší dámské volence. Vytvořit totiž z nepravidelného kusu kamene přesný a symetrický pěstní klín vyžadovalo smysl pro plánování, flexibilitu a vytrvalost, tedy vlastnosti důležité pro úspěšného lovce.

To, že štípané nástroje jsou skutečně spojeny s lidstvem až podnes, dokládá využití pazourku také v novověku, ať už ve formě křesacích kamenů do pušek (pazourek, anglicky "flint" dal české jméno pušce "flintě"), nebo jejich aktuálním využití v chirurgii, kde slouží jako ostří skalpelu.

Výroba štípané industrie a její praktické využití je jednou, ze tří cest dějinami, které jsou připraveny pro školní kolektivy a veřejnost, jako součást oslav Mezinárodního dne archeologie 2017, kterého se naše muzeu účastní. Akce proběhnou ve Valašském Meziříčí i ve Vsetíně. Úplně nové vybavení bylo pořízeno z muzejního projektu „Od pračlověka k archeologovi“, který byl podpořen z programu Ministerstva kultury: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví pro rok 2017.