U příležitosti výročí osvobození Vsetína dnes zavítáme na místo spojené s boji na konci války. Na hřebeni Javorníků se ve výšce 691 m.n.m. nachází Papajské sedlo, kterým v závěru II. světové války vstoupili na území Vsetínska vojáci 4. brigády 1. československého armádního sboru. V současnosti se zde kříží červená turistická trasa vedoucí z Makyty po hřebeni Javorníků a trasa žlutá, která spojuje Huslenky s Novým Hrozenkovem. V blízkosti hranice je na kameni umístěna pamětní deska připomínající příchod brigády a nedaleko směrem do Huslenek se nachází pomník brigády.

4. brigáda 1. československého armádního sboru vznikla v únoru roku 1945 a skládala se převážně ze slovenských vojáků a partyzánů bojujících předtím v SNP. Pod velením plukovníka Mikuláše Markuse vedla boje v údolí Váhu od Liptovského Mikuláše po Žilinu. Na konci dubna 1945 se jí spolu s ostatními brigádami Československého armádního sboru podařilo překročit Váh u Púchova a přiblížit se k Javorníkům. Hřeben Javorníků byl na moravské straně obsazen silnými oddíly německého dělostřelectva, připravenými odrazit útoky našich vojáků. Dne 2. května postupovala IV. brigáda údolím od Púchova směrem na Lyský průsmyk, avšak místo Němci očekávaného útoku na silně opevněný průsmyk, odbočila přímo na sever k osadě Čertov. Vojákům IV. brigády se díky tomuto manévru podařilo překonat odpor překvapených Němců, vystoupit k Papajskému sedlu a odtud proniknout na moravskou stranu do údolí Kychová. Následující den se Němci pokusili brigádu z Kychové vytlačit, ovšem byli neúspěšní a jejich obrana Javorníků se začala hroutit. V důsledku průniku brigády došlo 4. května ke vsetínskému povstání proti okupantům, po jehož úspěšném průběhu se německá vojska stáhla z oblasti.