I letos se na zámku Lešná u Valašského Meziříčí budou konat návštěvníky velmi oblíbené noční prohlídky. Pro tentokrát se ale diváci dostanou i na místo, kam běžná zámecká prohlídka nevede. K vidění budou tři příběhy s překvapivým zakončením, se kterými se dostanete až do zámeckého sklepení.

Přípravy na noční prohlídky začaly již v lednu tohoto roku a intenzivně pokračují i nyní. Mimo přípravy kostýmů, rekvizit a samotného zkoušení jednotlivých příběhů bylo dalším úkolem nachystat sklepení tak, aby bylo pro návštěvníky přístupné a bezpečné. Prvním krokem bylo vyklizení sklepa, čehož se spolu s námi velmi ochotně chopili všichni herci. Dalším úkolem bylo vyrovnat nerovnou podlahu, která je hliněná a při intenzivnějším dešti a zvednutím spodních vod se mění na rozbahněné jezírko. Příčina tohoto pronikání vody není záležitostí doby současné, nýbrž záležitostí historickou. Zámek byl obehnán vodním příkopem, který sloužil jako ochrana již gotické vodní tvrzi (první zmínky o tvrzi za majitele Hanuše z Pržna, rok 1415). Příkop, dle indikačních skic (známé také jako příruční mapa; zběžná kopie mapy oficiální) uložených v Moravském zemském archivu, nechal zasypat až rod Beesů z Chrostin, a to po roce 1834. Ovšem voda z nedalekého potoka Slaná voda, která kdysi zásobovala zmiňovaný vodní příkop, si občas najde cestu do zámeckého sklepení i nyní. Avšak nebojte! Podlaha má nový štěrkový koberec, díky němuž zůstanou vaše nohy v suchu. 

Nevšední  zážitky ve sklepení budou přes letní prázdniny probíhat v datech v datech 30. června, 14., 15. července, 4., 18., 19. srpna a 1. září  v časech 19:00 a 20:30. Prohlídky nejsou vhodné pro bojácné povahy a děti do dvanácti let a je nutné se předem objednat.